Xóa cache CloudFlare từ SlickStack

CloudFlare là 1 addon nhỏ của bộ cài đặt SlickStack, tác giả tách nhỏ ra share trên github

Về cơ bản tính năng của nó sẽ khá tương đồng với plugin CloudFlare từ chính …. CloudFlare  😀 có điều nó đơn giản hơn, nhẹ hơn, chỉ có 2 tính năng chính là xóa cache và bật tắt sang chế độ Development, cá nhân thì mình cũng chỉ cần 2 tính năng này khi dùng trên WordPress

Bạn có thể cài đặt bình thường từ file zip, trong thường hợp thích tùy biến thì có thể add thêm dòng code bên dưới vào wp-config.php để có thể config thêm 1 số thứ

/* Plugin Meta */
define('AUTOMATIC_UPDATE_PLUGINS', false); // default = false
define('DISABLE_NAG_NOTICES', true); // default = true

/* CloudFlare Functions */
define('CLOUDFLARE', true); // default = true
define('CLOUDFLARE_API_EMAIL', '@CLOUDFLAREAPIEMAIL'); // *must be unique*
define('CLOUDFLARE_API_KEY', '@CLOUDFLAREAPIKEY'); // *must be unique*
// define('CLOUDFLARE_WIDGET_ANALYTICS', true); // default = true
define('CLOUDFLARE_WIDGET_DNS', true); // default = true

CLOUDFLARE_WIDGET_DNS (dòng cuối) có thể đổi thành false cho sạch sẽ, đỡ phải thấy cái widget hiện các giá trị config domain trong admin

Hoạt động thì siêu đơn giản, nó có 1 cái button CloudFlare ở phía trên cùng, bên phải của thanh trạng thái admin, đưa chuột vào ấn xóa cache hoặc đổi sang chế độ Development chỉ với 1 click

Thi thoảng chỉnh sửa theme, plugin gì đó thì xóa cache, chuyển sang chế độ Development cho nhanh

Leave a Comment